Skály – Příslop

Skupina skal charakteru mrazových srubů na hřebínku nad soutokem Černé a Bílé Ostravice u obce Bílá. Skála je na mnoha místech značně narušená, a proto je nutno i při lezení s horním lanem dbát zvýšené opatrnosti. Zkušenosti s lezením v rozbitém terénu jsou podmínkou.

Přístup: Od rozcestí na soutoku Černé a Bílé Ostravice (silnice I/56, 1 km od Bílé po proudu Bílé Ostravice) po modré značce směr Gruň. Skály se nacházejí nad skupinou chalup asi 100 metrů napravo od značky na ostrém hřebeni (od rozcestí asi 0,5 km).

18 m